Начало Дейност За нас Галерия
0876/999-539
Jane

Д-р Живомир Кирилов Панайотов

Кардиолог

Завършва медицина през 2002г в Медицинския факултет на ТУ- Стара Загора. Специализира Вътрешни болести и Кардиология. Допълнителна специализация в сферата на Ехокардиографията. От 2005г до 2011г работи в кардиологично отделение на МБАЛ Бургас. От 2011г до 2019г е част от кардиологичния екип на СБАЛК "Понтика" и "Сити Клиник" - Бургас. В момента работи и в кардиологично отделение на УМБАЛ "Дева Мария"

Mike

Д-р Мартина Стоянова Ралева

Кардиолог

Завършила медицина 2006г, от 2006г-2008г работила в МБАЛ Бургас и Мед.център III Бургас. От 2008г - 2012г специализирала кардиология в УМБАЛ "Св. Марина" - гр. Варна. Взела специалност по кардиология 05.2013г и от тогава до 06.2019г работила в СБАЛК КЦ Понтика, впоследствие Аджибадем Сити Клиник Бургас.
Пия бира и слушам пънк-рок

John

Д-р Едуард Ованес Мекенян

Кардиолог

Завършил е медицина в МУ-Плевен 2002г. Придобива специалност „Вътрешни болести” от ВМИ – София (2011). . Асистент към I-ва кардиологична клиника към катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” към УМБАЛ-Плевен (2012) Специализира кардиология в Университетска болница „Г.Странски“ Плевен. Придобива специалност "Кардиология" 2014г. Докторант в Клиника по Кардиология и Ревматология „Проф.Кирил Чичовски” в УМБАЛ „д- р Георги Странски” гр. Плевен от 2008г под ръковотството на проф. Тишева. Защитава дисертация на тема „Промени на еластинова и колагенова обмяна при развитието на ранни сърдечносъдови усложнения при пациенти с метаболитен синдром“ и придобива научна степен „доктор по медицина“ 2012г. До 2019г работи към СБАЛК "Аджибадем Сити Клиник"- Бургас., след което се присъединява към екипа на университетска болница "Дева Мария".