Начало Дейност За нас Галерия
0876/999-539

Кардиологичен Център Бургас предлага:

 1. Амбулаторни прегледи
 2. Преценка необходимостта от провеждане на коронарография
 3. Оценка на клапни пороци
 4. Преценка необходимостта от кардиохирургично лечение
 5. Консултации
 6. Предоперативни прегледи
 7. Проследяване след кардиохирургични операции
 8. Диагностика, проследяване и лечение на ритъмни и проводни нарушения
 9. Прегледи, включващи:
  • ЕКГ;
  • Ехокардиография;
  • Работна ЕКГ проба, определяща коронарен резерв и функционален капацитет
  • Холтер ЕКГ 24-48 часов;
  • Холтер ЕКГ за дългосрочно, самостоятелно ползване и възможност за дистанционно разчитане на резултатите